top of page

LICHTJESAVOND 2019

de-laatste-eer-logo-white.jpg

Op deze pagina vindt u alle informatie over Lichtjesavond Delft. Daarnaast kunt u via deze pagina uw bijdrage / deelname opgeven. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!

Let op: vanaf heden verzenden wij geen updates meer per post. Hiermee besparen we jaarlijks vele duizenden brieven en enveloppen. Om op de hoogte te blijven van Delftse stadsevenementen & campagnes kunt u zich hier aanmelden voor onze digitale post. 

 • Wat is Kaarsjesavond ?
  Op de tweede donderdag in december vindt Kaarsjesavond plaats in Schiedam, waarbij families, gezinnen en vrienden samenkomen. Er worden kerstliederen gezongen en de burgemeester ontsteekt de lichtjes in de kerstboom op de Grote Markt. Het programma van Kaarsjesavond wordt dit jaar breder getrokken, hierover leest u meer onder 'De ingredienten van Kaarsjesavond'.
 • Ontstaan van Lichtjesavond
  Lichtjesavond is traditiegetrouw de start van De Donkere Dagen van Delft en is in 1998 ontstaan om in de wat stillere maanden de Delftse binnenstad meer te laten bruisen. In de laatste twintig jaar hebben ondernemers, (culturele) instellingen en Gemeente Delft samen gewerkt aan de ontwikkeling van deze periode. Tijdens Lichtjesavond worden de lichtjes in de kerstboom ontstoken. Jaarlijks telt Lichtjesavond tussen de 30.000 en 40.000 bezoekers.
 • Tussenstand Lichtjesavond 2019
  De Burgemeesters is sinds 2018 organisator en producent van Lichtjesavond. Zoals u wellicht in de evaluaties, Algemeen Dagblad en/of Omroep West voorbij heeft zien komen is de toekomst van Lichtjesavond onzeker geworden door o.a. de toegenomen veiligheids- en programmaeisen. De afgelopen maanden hebben er vele gesprekken met ondernemers, partners/sponsoren & Gemeente Delft plaatsgevonden waar o.a. nieuwe ambities en een nieuw dekkingsplan uit zijn gekomen. Inmiddels zijn we op de goede weg, maar hebben het gewenste einddoel (nog) niet behaald. Wij bekijken daarom de mogelijkheid om dit jaar een meer compacte Lichtjesavond te organiseren, die tevens een basis kan vormen voor opvolgende activiteiten in de Donkere Dagen van Delft. Maar Lichtjesavond kan zeker niet bestaan zonder uw initiatief/deelname. Daarom vragen wij u deel te nemen en dat aan ons kenbaar te maken. Klik hier om u aan te melden voor Lichtjesavond 2019.
 • De toekomst van Lichtjesavond
  Hoe nu verder? Met onze partners hebben wij ervoor gekozen om dit jaar (2019) de traditionele Lichtjesavond te organiseren, i.v.m. de resterende tijd en de naderende deadline voor de vergunningaanvraag. Als stad willen wij gezamenlijk de investering van Lichtjesavond beter benutten. Daarom onderzoeken wij de mogelijkheid om met de productionele faciliteiten van Lichtjesavond een meerdaags winters stadsevenement te organiseren in het aansluitende weekend. Neem contact met ons op voor meer informatie. Dit zou de voorloper moeten zijn van een vernieuwde opzet van Lichtjesavond in 2020, waar achter de schermen hard aan gewerkt wordt.
 • Het team achter Kaarsjesavond
  De Burgemeesters verzorgen de organisatie (1) en productie (2) van Kaarsjesavond. De Marktmeesters organiseert (3) de Kaarsjesmarkt. En dat doen zij samen met u! 1. Als organisator creëren en coördineren wij samen met u het programma in de Schiedamse binnenstad. We verbinden initiatieven, zoeken de juiste locaties, zoeken partners & sponsoren en zorgen er samen met u voor dat de bezoekers op de hoogte zijn van het programma. 2. Als producent dragen wij, samen met onze landelijke partners, zorg voor dat veel maatregelen die nodig zijn om het evenement te laten voldoen aan alle veiligheidsmaatregelen, wetten en regels. Hiervoor zijn kaders opgesteld, waaraan alle activiteiten moeten voldoen. 3. De Marktmeesters draagt zorg voor de organisatie en verhuur van kramen en grondplaatsen in de binnenstad van Schiedam: de Kaarsjesmarkt.
 • Het team achter Lichtjesavond
  De Burgemeesters verzorgen de organisatie (1) en productie (2) van Lichtjesavond. En dat doen wij samen met u! Als organisator creëren en coördineren wij samen met u het programma in de binnenstad. We verbinden initiatieven, zoeken de juiste locaties, zoeken partners & sponsoren en zorgen er samen met u voor dat de bezoekers op de hoogte zijn van het programma. Als producent dragen wij er, samen met onze landelijke partners, zorg voor veel maatregelen die nodig zijn om het grootste evenement van Delft te laten voldoen aan alle veiligheidsmaatregelen, wetten en regels. Hiervoor zijn strikte kaders opgesteld, waaraan alle activiteiten in de binnenstad moeten voldoen. De Marktmeesters draagt zorg voor de organisatie en verhuur van kramen en grondplaatsen in de binnenstad: De Lichtjesmarkt.​​​​
 • Wanneer vindt Kaarsjesavond plaats?
  Kaarsjesavond vindt ieder jaar plaats op de tweede donderdag van december, zo ook dit jaar. Donderdag 12 december zal het feest tussen 17:00 uur en 22:00 uur plaatsvinden in een deel van de Schiedamse binnenstad.
 • Wanneer vindt Lichtjesavond plaats?
  Lichtjesavond vindt ieder jaar plaats op de tweede dinsdag van december, zo ook dit jaar. 10 december zal het feest tussen 16:00 uur en 22:00 uur plaatsvinden in de gehele binnenstad.
 • De ingrediënten van Kaarsjesavond
  Tijdens Kaarsjesavond kunnen wij Schiedam op haar mooiste en meest knusse manier laten zien. Het doel is jong en oud tijdens Kaarsjesavond te verbinden en samen te laten komen tijdens deze bijzondere avond. Dit jaar is ervoor gekozen om Kaarsjesavond niet in de gehele binnenstad te organiseren, maar kleiner te starten, zodat wij in de komende jaren verder kunnen ontwikkelen. De focus ligt op de volgende buitenlocaties: Grote Markt (hoofdpodium), Land van Belofte, Lange Kerkstraat en de Hoogstraat. Alle programma onderdelen vormen samen de ingrediënten van Kaarsjesavond. Wij bieden plek voor uiteenlopende Schiedamse initiatieven, zoals kunst, cultuur, sport en spel en zijn er optreedplekken voor koren en dansgroepen. Daarnaast willen wij de levendigheid van de historische binnenstad tot uiting laten komen en moet het evenement bijdragen aan een schone, veilige en leefbare stad. Verder draagt het programma van Kaarsjesavond bij aan verhoging van het aantal stadsbezoekers en bestedingspatronen in horeca, winkels en culturele instellingen in Schiedam. Wilt u bijdragen aan het programma van Kaarsjesavond? Neem dan contact met ons op.
 • De ingredienten van Lichtjesavond
  Aan de 30.000 tot 40.000 bezoekers van Lichtjesavond kunnen we Delft laten zien op haar meest intieme en knusse manier. Lichtjesavond mag nostalgie opwekken, we kunnen mensen samen laten komen en bezoekers verrassen en verwonderen met alle ingrediënten die Delft in zich heeft. Dat mogen we tijdens Lichtjesavond doen in de breedste zin van het woord, zolang het toegankelijk is voor jong en oud. Het doel is om het passend te maken bij de winter in Delft: kwalitatief, nostalgisch, kleinschalig, intiem en het samenbrengen van mensen. Daarnaast willen we de inhoud van Lichtjesavond laten aansluiten op Het Gouden Eeuwjaar. Benieuwd hoe de bezoekers naar Lichtjesavond kijken? Bekijk hier de video uit 2018. Neem contact met ons op om het projectplan van Lichtjesavond 2019 te bekijken.
 • Hoe kunt u deelnemen aan Lichtjesavond?
  Om Lichtjesavond te laten plaatsvinden met honderden activiteiten en tienduizenden bezoekers in de Delftse binnenstad wordt door ons team en partners, maandenlang alles tot in detail uitgewerkt. Wilt u mee doen aan Lichtjesavond? Dan is het aanleveren van uw informatie ontzettend belangrijk. Wij vertellen hier hoe u kunt deelnemen. 1. U kunt een (tap)bar/verkoopkraam of activiteit op eigen terrein/terras aanmelden. 2. U kunt een (tap)bar/verkoopkraam of activiteit buiten uw eigen terrein/terras aanmelden. 3. U kunt een kraam of grondplek huren op de Lichtjesmarkt, via de Marktmeesters. 4. U kunt zich aanmelden als optreedgroep/artiest tijdens Lichtjesavond. 5. U kunt contact met ons opnemen om iets te (laten) organiseren tijdens Lichtjesavond. Let op:het is, i.v.m. vergunning & veiligheid, zonder toestemming van De Burgemeesters niet toegestaan, in welke vorm dan ook, een activiteit, bar, object, o.i.d. te plaatsen in de Delftse binnenstad wat er normaal gesproken niet staat, danwel op eigen grond, gehuurde of gemeentegrond. Voorafgaand en tijdens het evenement wordt hierop door de organisatie & Gemeente Delft gehandhaafd. De Burgemeesters is vergunninghouder voor de gehele binnenstad, om de organisatie en productie te kunnen verzorgen dienen daarom alle plannen voorafgaand bij ons bekend te zijn. Al deze plannen worden door ons geclusterd en voorgelegd aan Gemeente Delft en hulpdiensten. ​ Nadat u uw aanvraag online bij ons heeft ingediend nemen de producenten van De Burgemeesters uw aanvraag in behandeling en koppelen eventueel te nemen maatregelen aan u terug. Na goedkeuring ontvangt u een bevestiging die u tijdens Lichtjesavond bij de hand dient te hebben. Aan het organiseren van een evenement en/of activiteit tijdens Lichtjesavond zijn kosten verbonden. De kosten zijn een bijdrage aan de begroting en worden gebruikt voor de productie en veiligheidsmaatregelen en dragen bij aan de kwalitatieve ontwikkeling van Lichtjesavond Delft. ​ Het door u georganiseerde dient te voldoen aan de veiligheidseisen gesteld door Gemeente Delft en veiligheidsdiensten. Met het plaatsen van een aanvraag gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden Lichtjesavond Delft. Hieronder kunt u gebruik maken van één van de inschrijfformulieren.
 • Hoe kunt u deelnemen aan Kaarsjesavond?
  Bent u enthousiast geworden en wilt u ook deelnemen aan Kaarsjesavond? Dat kan! Meld u aan door één van onderstaande formulieren te gebruiken. Klik hier voor deze formulieren. Er zitten kosten verbonden aan het huren van een kraam of grondplaats via de Marktmeesters. Er kan gevraagd worden voor een bijdrage aan het evenement bij het organiseren van een activiteit, hierover zullen wij indien nodig contact met u opnemen.
 • Voorwaarden deelname
  Uw aanvraag wordt door de producenten van De Burgemeesters getoetst aan de hand van onderstaande regels en algemene voorwaarden. - Uw aanvraag dient voor 31 juli 2019 te zijn ingediend; - Uw evenement/activiteit moet plaatsvinden op 10 december 2019 tussen 16:00 en 22:00 uur in de binnenstad van Delft; - De binnenstad is tijdens het evenement, op bovengenoemde tijden, niet toegankelijk voor auto's of andere motorvoertuigen. - Indien u zwak alcoholische dranken schenkt dient u in bezit te zijn van een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en horecawet. Indien u deze nog niet in bezit heeft, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij Gemeente Delft. Dit kan tot uiterlijk 3 weken voorafgaand aan het evenement. - U bent verantwoordelijk voor brandveiligheid van geplaatste materialen, alsmede het verzorgen van gekeurde blusvoorzieningen en correcte signalering. - U bent verantwoordelijk voor het gebruik van gecetificeerde en gekeurde apparatuur. - U bent verantwoordelijk voor vrijhouden van nooduitgangen / route hulpdiensten alsmede het plaatsen van verlichte nooduitgang signalering. - Indien u etenswaren bereid of verkoopt, dient u te voldoen aan de gestelde regels. Bekijk hier de checklist. - Indien u toestemming heeft ontvangen voor het schenken van zwak alcoholische drank buiten uw eigen terras, dient u een ontheffing van artikel 35 aan te vragen via Gemeente Delft; - Het is niet toegestaan alcohol te verkopen onder de 18 jaar; - U bent verantwoordelijk voor het schoon opleveren van uw locatie, u bent zelf verantwoordelijk voor het verwerken van uw afval; - Uw activiteit(en) moet(en) voldoen aan de opgestelde geluidsnormen van Gemeente Delft. - Zonder toestemming van De Burgemeesters is het niet toegestaan objecten te plaatsen tijdens het evenement, hiervoor dient u een online melding te maken via onderstaande formulieren; - U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle werkzaamheden en gebeurtenissen op de door u aangevraagde locatie. - De inrichting van de door u aangevraagde (evenementen)locatie dient volledig te voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen, zoals maar niet uitsluitend eisen betreffende (brand) veiligheid, publieksveiligheid en milieu. U wordt geacht bekend te zijn met het navolgen van alle op toepassing zijnde relevante wettelijke voorschriften en regelgeving van onderhoudswege. - Uw betaling dient voorafgaand aan het evenement te zijn voldaan. Bekijk de aanvullende regelsin de Algemene Voorwaarden Lichtjesavond.
 • Voorwaarden deelname aan Kaarsjesavond
  Uw aanvraag voor Kaarsjesavond wordt door de producenten van De Burgemeesters getoetst aan de hand van onderstaande regels en algemene voorwaarden: - Uw aanvraag dient voor 23 september 2019 te zijn ingediend; - Uw evenement/activiteit moet plaatsvinden op 12 december 2019 tussen 17:00 uur en 22:00 uur in de binnenstad van Schiedam; - De binnenstad is tijdens het evenement, op bovengenoemde tijden, niet toegankelijk voor auto's of andere motorvoertuigen. - Indien u zwak alcoholische dranken schenkt dient u in bezit te zijn van een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en horecawet. Indien u deze nog niet in bezit heeft, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij Gemeente Schiedam. - U bent verantwoordelijk voor brandveiligheid van geplaatste materialen, alsmede het verzorgen van gekeurde blusvoorzieningen en correcte signalering. - U bent verantwoordelijk voor het gebruik van gecertificeerde en gekeurde apparatuur. - U bent verantwoordelijk voor vrijhouden van nooduitgangen / route hulpdiensten alsmede het plaatsen van verlichte nooduitgang signalering. - Indien u etenswaren bereid of verkoopt, dient u te voldoen aan de gestelde regels. Bekijk hier de checklist. - Indien u toestemming heeft ontvangen voor het schenken van zwak alcoholische drank buiten uw eigen terras, dient u een ontheffing van artikel 35 aan te vragen via Gemeente Schiedam; - Het is niet toegestaan alcohol te verkopen onder de 18 jaar; - U bent verantwoordelijk voor het schoon opleveren van uw locatie, u bent zelf verantwoordelijk voor het verwerken van uw afval; - Uw activiteit(en) moet(en) voldoen aan de opgestelde geluidsnormen van Gemeente Schiedam. - Zonder toestemming van De Burgemeesters is het niet toegestaan objecten te plaatsen tijdens het evenement, hiervoor dient u een online melding te maken via onderstaande formulieren; - U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle werkzaamheden en gebeurtenissen op de door u aangevraagde locatie. - De inrichting van de door u aangevraagde (evenementen)locatie dient volledig te voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen, zoals maar niet uitsluitend eisen betreffende (brand) veiligheid, publieksveiligheid en milieu. U wordt geacht bekend te zijn met het navolgen van alle op toepassing zijnde relevante wettelijke voorschriften en regelgeving van onderhoudswege. - Uw betaling dient voorafgaand aan het evenement te zijn voldaan. Bekijk de aanvullende regelsin de Algemene Voorwaarden Kaarsjesavond.
 • Aanmelden (tap)bar/verkoopkraam/activiteit op uw eigen terras/grond
  Wilt u een (tap)bar/verkoopkraam plaatsen waar u dranken, eten of spullen verkoopt of wilt u een activiteit organiseren op uw eigen terrein/terras, dan moet u dit voor 31 juli aanmelden. Wij nemen uw melding mee in de overkoepelende vergunningaanvraag. Kosten plaatsing (tap)bar/verkoopkraam De kosten bedragen €150,- Let op: dit betreft een losse (tap)bar zonder bouwwerken (tent, overkappig, o.i.d) en (on)versterkte muziek. Wordt uw aanvraag aangemerkt als activiteit, dan worden de volgende kosten in rekening gebracht - Klein activiteit* (tot 25m2): €250,- - Middel activiteit** (25 tot 50m2): €500,- - Groot activiteit*** (groter dan 50m2): €750,- *Inclusief 1 bar **Inclusief 2 barren ***Inclusief 3 barren Of uw aanvraag wordt aangemerkt als onderdeel van de Lichtjesmarkt - Kraamverhuur en grondplaatsen via www.demarktmeesters.nl Klik hier om u aan te melden. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 • Aanmelden (tap)bar/verkoopkraam/activiteit buiten uw eigen terras/grond
  Wilt u een (tap)bar/verkoopkraam plaatsen waar u dranken, eten of spullen verkoopt of wilt u een activiteit organiseren buiten uw eigen terrein/terras, dan moet u dit voor 31 juli aanmelden. Wij nemen uw melding mee in de overkoepelende vergunningaanvraag. Kosten plaatsing (tap)bar/verkoopkraam De kosten bedragen €150,- Let op: dit betreft een losse (tap)bar zonder bouwwerken (tent, overkappig, o.i.d) en (on)versterkte muziek. Wordt uw aanvraag aangemerkt als activiteit, dan worden de volgende kosten in rekening gebracht - Klein activiteit* (tot 25m2): €250,- - Middel activiteit** (25 tot 50m2): €500,- - Groot activiteit*** (groter dan 50m2): €750,- *Inclusief 1 bar **Inclusief 2 barren ***Inclusief 3 barren Of uw aanvraag wordt aangemerkt als onderdeel van de Lichtjesmarkt - Kramen / grondplaatsen via www.demarktmeesters.nl Klik hier om u aan te melden. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 • Huren van een kraam of grondplaats op de Lichtjesmarkt
  U kunt een kraam (vanaf €100,- en/of grondplaats (vanaf €55,- per meter) huren voor de Lichtjesmarkt tijdens Lichtjesavond. Voorinschrijven kan via www.demarktmeesters.nl
 • Geen Delftse ondernemer, toch iets organiseren?"
  Neem contact met ons op, wij kijken graag samen met u waar we uw activiteit kunnen plaatsen.
Informatie
Aanmelden

AANMELDFORMULIEREN

Let op: voordat u zich gaat aanmelden adviseren wij u om hier de belangrijke informatie door te nemen. 

 

Wat leuk dat u gaat deelnemen aan Lichtjesavond. Om Lichtjesavond te laten plaatsvinden met honderden activiteiten en tienduizenden bezoekers in de Delftse binnenstad wordt door ons team en partners, maandenlang alles tot in detail uitgewerkt. Wilt u mee doen aan Lichtjesavond? Dan is het aanleveren van uw informatie ontzettend belangrijk.  Wij zijn gebonden aan de wettelijke aanvraagtermijn voor een evenementenvergunning. Deze aanvraag bestaat onder andere uit het volledige programma van Lichtjesavond. Dat houdt in dat wij voor 31 juli uw deelname moeten hebben ontvangen om deze mee te kunnen nemen in de overkoepelende aanvraag.

 

U kunt hieronder gebruik maken van één van de volgende aanmeldformulieren.

1. U kunt een (tap)bar/verkoopkraam of activiteit op eigen terrein/terras aanmelden.
2. U kunt een (tap)bar/verkoopkraam of activiteit
buiten uw eigen terrein/terras aanmelden.

3. U kunt een kraam of grondplek huren op de Lichtjesmarkt, via de Marktmeesters. 

4. U kunt zich aanmelden als optreedgroep/artiest.

5. U kunt contact met ons opnemen om iets te (laten) organiseren.

Let op: het is, i.v.m. vergunning & veiligheid, zonder toestemming van De Burgemeesters niet toegestaan, in welke vorm dan ook, een activiteit, bar, object, o.i.d. te plaatsen in de Delftse binnenstad wat er normaal gesproken niet staat, danwel op eigen grond, gehuurde of gemeentegrond. Voorafgaand en tijdens het evenement wordt hierop door de organisatie & Gemeente Delft gehandhaafd. De Burgemeesters is vergunninghouder voor de gehele binnenstad, om de organisatie en productie te kunnen verzorgen dienen daarom alle plannen voorafgaand bij ons bekend te zijn. Al deze plannen worden door ons geclusterd en voorgelegd aan Gemeente Delft en veiligheidsdiensten.

Nadat u uw aanvraag online bij ons heeft ingediend nemen de producenten van De Burgemeesters uw aanvraag in behandeling en geven u terugkoppeling eventueel met de te maken aanpassingen. Na goedkeuring ontvangt u een bevestiging die u tijdens Lichtjesavond bij de hand dient te hebben. Aan het organiseren van een evenement en/of activiteit tijdens Lichtjesavond zijn kosten verbonden. De kosten (zie hierboven) zijn een bijdrage aan de begroting en worden gebruikt voor de productie en veiligheidsmaatregelen en dragen bij aan de kwalitatieve ontwikkeling van Lichtjesavond Delft. Het door u georganiseerde dient te voldoen aan de veiligheidseisen gesteld door Gemeente Delft en hulpdiensten.

Een (tap)bar/verkoopkraam of activiteit aanmelden OP uw eigen terras*

U dient u (voor 31 juli) een online melding te maken. 

Aanmelden niet meer mogelijk. 
Neem contact met ons op. 

Een (tap)bar/verkoopkraam of activiteit aanmelden BUITEN uw eigen terras/grond*

U dient u (voor 31 juli) een online melding te maken. 

Aanmelden niet meer mogelijk. 
Neem contact met ons op. 

Kraam/grondplaats huren op de Lichtjesmarkt

Het huren van een kraam of grondplaats voor de Lichtjesmarkt doet u via De Marktmeesters. De inschrijving is nog niet geopend, klik hiernaast voor de pre-registratie.

Aanmelden als optreedgroep/artiest

Wilt u optreden tijdens Lichtjesavond? Vul hiernaast het aanmeldformulier in.

Aanmelden niet meer mogelijk. 
Neem contact met ons op. 

Iets (laten) organiseren tijdens Lichtjesavond?

U bent niet woonachtig of gevestigd in de Delftse binnenstad maar wilt toch iets 

organiseren? 

Aanmelden niet meer mogelijk. 
Neem contact met ons op. 

Meewerken tijdens Lichtjesavond?

Wilt u helpen voorafgaand en/of tijdens het evenement? Wij zoeken de hulp van vrijwilligers! Meld u hiernaast vrijblijvend aan. 

Aanmelden binnenprogramma

Organiseert u een binnenprogramma tijdens Lichtjesavond? Vul hiernaast het aanmeldformulier in, dan nemen wij uw activiteit(en) mee in de overkoepelende communicatie campagne. 

Middels het plaatsen van een aanvraag gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden
Alle benoemde bedragen zijn exclusief BTW.  Typefouten voorbehouden. 

 

WORD VRIEND VAN LICHTJESAVOND

Om Lichtjesavond mogelijk te maken is uw financiële steun hard nodig!

Als ondernemer kunt u al een bijdrage leveren vanaf 100 euro. Klik hier voor meer informatie..

Help mee!
bottom of page